Hoppa till innehåll

Det organiserte nordiske korsamarbeidet ble startet i 1951. Sentralt i begrunnelsen for å etablere en slik organisasjon var flere behov:

  • Behovet for flere møteplasser både for sangere og dirigenter,
  • Behovet for å bli kjent med hverandres kor- og kulturtradisjoner,
  • Behovet for læring – både for dirigenter og sangere. Korsamarbeidet gjennom Nordisk Körkomité har hatt meget stor betydning for kompetansepåfyll for sangere og dirigenter gjennom 60 år, og det har bidratt til en kulturell enhetsfølelse innen Norden.

Allerede fra starten av har dirigentkonferansene vært en viktig del av virksomheten. Den første ble gjennomført i 1952. Fram til 1999 gjennomførtes 16 konferanser.

Den 17 ble gjennomført i 2010 i Århus med stöd av Nordisk Korforum. Den 18 genomfördes 2015 av dirigentnätverket inom Nordisk korforum av Föreningen Sveriges Körledare och Forreningen Danske korledere. Den nordiska körledarkonferensen samlade deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Belgien, USA och Brasilien, sammanlagt deltog över 300 personer. Körledarkonferens nummer 19 genomfördes den 5–7 oktober 2018 i Trondheim med FONOKO som huvudarrangör.

I 1969 ble initiativet til NORDKLANG tatt, og den første festivalen ble gjennomført i 1971. NORDKLANG-festivalene har siden vært selve bærebjelken i samarbeidet. Hvert 3. år møttes sangere og dirigenter for å dele kunnskap og opplevelser. Nordklang-heftene ble flittig brukt både under og etter festivalene og er i dag en kulturskatt for korbevegelsen i alle de nordiske land...

NORDKLANG 15 2013 ställdes in medan NORDKLANG 16 genomfördes i Åbo den 3 – 7 augusti 2016. NORDKLANG 17 genomfördes den 26–29 juni 2019 i Helsingborg med Sveriges Körförbund som huvudarrangör. NORDKLANG 18 genomfördes i juni 2022 i Reykjavik och 2025 är NORDKLANG i Oslo med Norges korforbund som huvudarrangör.