Hoppa till innehåll

Om Körnätverket

Gennem de sidste år har NKF arbejdet på at styrke kontakten mellem kororganisationerne I de forskellige nordiske lande.

Med et kornetværk, ønsker NKF at være platform for “kormøder/Netværk” mellem de forskellige organisationer på tværs af Norden.

Netværksmøder: Dér kan vi sparre med hinanden om hvordan vi organiserer os I de forskellige lande, og hvordan vi kan bruge hinandens ideer til et stærkere amatør-korliv dels nationalt men også på nordisk plan.

NKF indkalder således mindst en gang årligt til seminar med forskellige emner der kan styrke organisationerne og inspirere og som allervigtigst: give mulighed for at tale sammen.

Samarbejdet styrkes endvidere af NORDKLANG korstævnerne hvert tredje år, som går på skift i de forskellige nordiske lande.

Med Kornetværket håber NKF endvidere at kunne styrke samarbejdet omkring Nordklangstævnerne, så de forskellige værtslande har en aktiv sparring med de andre landes organisationer og så hvert land tager ejerskab, for at være med til at udbrede kendskabet til Nordklangstævnerne og reklamere for det til deres respektive medlemmer, og gerne samle hundredvis af korsangere fra hele Norden.

Vi oplever at det er frugtbart at “kigge ud” I norden og mødes både som bestyrelsesmedlemmer I organisationerne, men I særdeleshed som korsanger fra hele Norden.